Opening at Altan Klamovka on Tuesday, March 1st at 6pm!

Viktor Valášek:
Matěj Smetana, Markéta Hlinovská, Petr Dub, Juliana Höschlová, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Mira Gáberová, Miroslav Hašek, Petra Herotová, Conrad Armstrong

Výstava potrvá do 23. 3. 2016 / The exhibition will run until March 23, 2016

Kurátorka / Curator: Lenka Sýkorová

Altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
The Altán Klamovka is in Klamovka park, tram No. 4, 9, 10 & 16

www.aug.cz/altan-klamovka-praha